Siguranța datelor dumneavoastră este cea mai importanta pentru noi, de aceea tratăm în mod serios orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră.

Ce este GDPR?

Începând cu această data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamna că orice Operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

De ce-mi sunt prelucrate datele?

Avand în vedere necesitatea conformării cu dispozitiile GDPR, precum și faptul că suntem responsabili cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care se regasesc în baza noastra de date, va înformăm ca acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră.

Categorii de date cu caracter personal vizate

Definiții:

date cu caracter personal înseamnă orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Datele cu caracter personal prelucrate de SC AYAN AUTOMOBILE SRL se referă la datele persoanelor fizice în calitate de client, cumpărător, reprezentant legal al persoanelor juridice cu care SC AYAN AUTOMOBILE SRL are relații contractuale și pot fi, în funcție de situație: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de corespondenţă, număr de telefon, adresa de e-mail, cont bancar, date legate de facturare, etc.

Titularul prelucrarii datelor cu caracter personal

SC AYAN AUTOMOBILE SRL cu sediul social în Zalău, strada Fabricii Nr.10 H, județul Sălaj, cod postal 450074, telefon +40 751 783 965, email: office@hope-store.ro;

Care sunt drepturile mele?

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor dumneavoastră personale, în situația în care acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor în anumite situații (de exemplu când nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate);
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite împrejurări (de exemplu atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră – pentru perioada care să ne permită verificarea exactității datelor);
 • dreptul de va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, în anumite situații (de exemplu când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct);
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ați consimțit anterior;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați prin una din urmatoarele variante:

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către SC AYAN AUTOMOBILE SRL

 • Îndeplinirea obligatiilor legale;
 • Informarea clienților/cumparatorilor privind situatia contului/ istoricul comenzilor, facturarea și expedierea comenzilor/facturilor/corespondenței, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile și/sau serviciile achizitionate;
 • Încheierea şi executarea contractelor;
 • Activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
 • Colectarea eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin întermediul acţiunilor în instanţă.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

 • îndeplinirea obligațiilor legale;
 • încheierea, respectiv executarea contractelor de furnizare produse/servicii etc.;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

 • autoritățile legale;
 • prestatorii de servicii informatice cu care SC AYAN AUTOMOBILE SRL are relații contractuale;

SC AYAN AUTOMOBILE SRL se asigură de respectarea de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidentialitatea informațiilor la care au acces.

Durata procesării datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

Măsuri de securitate a datelor

SC AYAN AUTOMOBILE SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Cum ne puteti contacta?

În cazul în care mai aveti neclarități sau doriti și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, vă rugam să ne transmiteti un e-mail la adresa de e-mail office@hope-store.ro și vă vom raspunde în cel mai scurt timp.

Nota: SC AYAN AUTOMOBILE SRL se conformează tuturor măsurilor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.