1.ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și conditiile generale se vor aplica tuturor vânzarilor de bunuri și servicii de către SC AYAN AUTOMOBILE SRL, prin intermediul magazinului virtual www.hope-store.ro către cumpărători și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părti.

Astfel, urmatorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică, societate comerciala, companie sau alta entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea comercială SC AYAN AUTOMOBILE SRL, având sediul social în Zalău, strada Fabricii Nr.10 H, județul Sălaj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J31/87/2020, CIF RO42256951.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în Comandă.

2.DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importanței:

  1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;
  2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);
  3. Termeni si conditii;

Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comanda neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia unde este cazul.

3.EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

  1. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerintele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
  2. Informatiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ si pot fi modificate de către Vânzător, fară o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achizitionat;
  3. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “opinii”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
  4. În cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, www.hope-store.ro își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.
  5. În situația în care prețul sau unele specificații ale produsului au fost introduse greșit în baza de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula livrarea produsului respectiv și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.

4.DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul recunoaște dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

5.DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

Cumpărătorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii produselor, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina cumpărătorului sunt costurile de transport (daca este cazul) și cheltuielile directe de returnare a produselor. Rambursarea sumelor plătite de cumpărător se va face in cel mult 14 de zile de la data denunțării contractului, iar sumele aferente rambursării vor fi suportate de Vânzător.

6.TERMENE

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunte Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. În cazul în care Vânzătorul primește informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrandu-se în termen de 3 zile lucrătoare.

7.FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate in Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia în vigoare.

8.RISCURI SI RESPONSABILITATI

Livrare

Vânzătorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile în sistem de curierat către Cumpărător.

Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însotitoare.

9.TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata de la Vânzător la Cumpărător dupa efectuarea plății de către Cumpărător, într-una din modalitățile indicate de vânzător și livrarea acestora în locația indicată în comandă .

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de primire, ci doar ulterior semnarii de primire și achitării contravalorii acestora, în cazul în care s-a optat pentru aceasta modalitate de plată.

10.RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau un tert le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

11.FORTA MAJORA

Forța majoră acționează în condițiile stabilite de dreptul comun și exonerează de răspundere partea care o invoca. Producerea/încetarea cazului considerat de forță majoră se comunică celeilalte părți cu acte opozabile, în termen de 5 zile de la producerea/incetarea lui, sub sancțiunea imposibilitatii invocarii fortei majore in situatia in care nu se respecta termenul prevazut mai sus.

12.LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător si Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești române competente, de la sediul Vânzătorului.
Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract înlocuiesc alte întelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Parțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin întelegere scrisă semnată de ambele părti.

Politica de confidentialitate

SC AYAN AUTOMOBILE SRL garantează securitatea și confidentialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Pentru inregistrarea unui cont pe site-ul www.hope-store.ro, pentru a ține evidențe despre utilizarea site-ului, respectiv prin completarea formularului de comandă apare necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal. Aceste informații vor putea fi folosite de către SC AYAN AUTOMOBILE SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventuale promotii, etc. Inscrierea datelor dvs. personale reprezinta acordul expres și neechivoc în ceea ce priveste utilizarea acestor date.

SC AYAN AUTOMOBILE SRL se obligă să protejeze confidențialitatea vizitatorilor site-ului sau și se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terti prin vânzare, dezvaluire partială sau inchiriere. Aceste informatii nu vor fi transmise către terți, cu excepția acelor terți  parteneri SC AYAN AUTOMOBILE SRL  care asigură buna funcționare a acestui site.

Optarea pentru abonarea la newsletterul SC AYAN AUTOMOBILE SRL implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie păstrate și prelucrate de SC AYAN AUTOMOBILE SRL. În cazul newsletterului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odata accesata aceasta opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor.

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodata, aveti dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor.